سکه ای

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید 

باتری سمعک شماره 312 هکتو HECTO

1236

نوع باتری : سمعک

تعداد موجود در هر بسته : ۶ عدد

ماندگاری طولانی : دارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید 

باتری سکه ای وارتا مدل V13GA

1230

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : 1.5 ولت

مناسب برای : کاربری عمومی

نوع تکنولوژی باتری : آلکالاین

قابلیت‌های باتری : ماندگاری طولانی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید 

باطری لیتیوم سکه ای سوپکس CR1220

1202

ولتاژ باتری : ۳ ولت

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

قابلیت‌های باتری : ماندگاری طولانی

تعداد باتری‌های موجود در پک 5 عدد
برای اطلاع از قمیت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای پاناتک مدل CR1616

1191

نوع باتری : سکه‌ ای ، لیتیوم
ولتاژ : 3v
مناسب برای : چراغ قوه ، ماشین حساب ‌و..‌‌‌.
ماندگاری طولانی: دارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید 

باتری سکه ای پاناتک مدل CR1220

1190

نوع باتری : سکه‌ ای ، لیتیوم
ولتاژ : 3v
مناسب برای : چراغ قوه ، ماشین حساب ‌و..‌‌‌.
ماندگاری طولانی: دارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای اوریون مدل 1632

890

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : ۳ ولت

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

قابلیت‌های باتری : ماندگاری طولانی

تعداد باتری‌های موجود در پک : 5 عدد

قیمت : (15/000×5) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه‌ ای وارتا مدل CR2025

872

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : ۳ ولت

ظرفیت باتری : ۱۷۰ میلی آمپر ساعت

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

تعداد باتری‌های موجود در پک : یک عدد
براب اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه‌ ای وارتا مدل CR2032

871

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : ۳ ولت

ظرفیت باتری : ۲۳۰ میلی آمپر ساعت

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

تعداد باتری‌های موجود در پک : یک عدد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای وارتا مدل CR2016

870

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : ۳ ولت

ظرفیت باتری : ۸۷ میلی آمپر ساعت

مناسب برای : کاربری عمومی

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای دوراسل 2032

867

نوع باتری : سکه‌ای minicell

ولتاژ باتری : ۳ ولت

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

قابلیت‌های باتری : ماندگاری طولانی

تعداد باتری‌های موجود در پک : دو عدد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کداک مدل CR1632 بسته 5 عددی

734

نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی

قابلیت‌های باتری : ماندگاری طولانی

تعداد باتری‌های موجود در پک : 5 عدد

ولتاژ باتری : 3 ولت

قیمت : (5X10/000) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای سونی کد 2032

498

نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت‌های باتری: ماندگاری طولانی
تعداد باتری‌های موجود در پک: 5عدد
قیمت : (5X5/000) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای سونی کد 2016

497

نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت‌های باتری: ماندگاری طولانی
تعداد باتری‌های موجود در پک: 5 عدد
قیمت : (5X50/00) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای سونی کد 2025

496

نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت‌های باتری: ماندگاری طولانی
تعداد باتری‌های موجود در پک: 5 عدد
ولتاژ باتری : 3 ولت
قیمت : (5X5/000) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR2025

489

نوع باتری : سکه‌ای minicell
ولتاژ باتری : 3 ولت
نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR2032

435

نوع باتری : سکه‌ای minicell
ولتاژ باتری : 3 ولت
نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR2016

434

نوع باتری : سکه‌ای minicell
ولتاژ باتری : 3 ولت
نوع تکنولوژی باتری : لیتیومی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR1632

433

نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
نوع باتری : سکه‌ای minicell
ولتاژ باتری : 3 ولت
تعداد باتری های موجود در پک : یک عدد
باتری سکه ای کملیون مدل AG1 بسته 2 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

141

تعداد باتری های موجود در پک: 2 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: آلکالاین
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت :(2X5/000) تومان
باتری سکه ای کملیون مدل AG10 بسته 2 تایی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

140

تعداد باتری های موجود در پک: 2 عدد
نوع باتری: ساعتی
نوع تکنولوژی باتری: آلکالاین
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (2X5/000) تومان
باتری سکه ای کملیون مدل AG13 بسته 2 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

139

تعداد باتری های موجود در پک: 2 عدد
نوع باتری: ساعتی
نوع تکنولوژی باتری: آلکالاین
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (2X6/000) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR1220

138

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR1620

137

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell ن
وع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
باتری سکه ای تیانکیو مدل CR2025 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

130

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (5x4/000) تومان
باتری سکه ای تیانکیو مدل CR2016 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

129

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (5x35/00) تومان
باتری سکه ای تیانکیو مدل CR2032 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

128

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قیمت : (5X43/00) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای کملیون مدل CR 2430

118

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای مکسل مدل CR 2450

113

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای وارتا مدل CR2450

112

نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
باتری سکه ای مکسل مدل CR2016 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

98

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (5x6/000) تومان
باتری سکه ای مکسل مدل CR2025 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

97

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
باتری سکه ای مکسل مدل CR2032 بسته 5 عددی

برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

96

تعداد باتری های موجود در پک: 5 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
قیمت : (5x6/000) تومان
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای مکسل مدل CR1616

88

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: ساعتی
نوع تکنولوژی باتری: اکسید نقره
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
باتری سکه ای مکسل مدل CR1620
  برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمائید

87

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمائید

باتری سکه ای کملیون مدل   CR 1616

86

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای مکسل مدل  تک کارت CR2025

85

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
محصول کشور چین
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای سونی کد 2025

84

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمایید

باتری سکه ای مکسل مدل  تک کارت CR2032

81

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
محصول چین
برای اطلاع از قیمت عمده تماس حاصل فرمائید

باتری سکه ای مکسل مدل  تک کارت CR2016

80

تعداد باتری های موجود در پک: 1 عدد
نوع باتری: سکه‌ای minicell
نوع تکنولوژی باتری: لیتیومی
قابلیت شارژ مجدد: ندارد